teaser.jpg
Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Tymczasowy próg stabilizujący poziom wody na Wiśle pomoże zabezpieczyć dostawy energii elektrycznej dla Warszawy

Enea Wytwarzanie chce zabezpieczyć pracę Elektrowni Kozienice i tym samym utrzymywać swoje zaangażowanie w stabilizowanie systemu elektroenergetycznego kraju w okresach szczytowego zużycia energii. Wymaga to budowy przy elektrowni tymczasowego progu stabilizującego poziom wody na Wiśle. Firma uzyskała  wszystkie wymagane prawem pozwolenia i rozpoczęła budowę.

Tymczasowy próg stabilizujący poziom wody jest niezbędny ze względu na panującą od kilku lat suszę hydrologiczną. Zasoby wody w rzekach są od dłuższego czasu rekordowo niskie. Według specjalistów, jeszcze tego lata, niski poziom wody oraz jej wysoka temperatura mogą sparaliżować prace najważniejszych polskich elektrowni. Część z nich pracuje w tzw. otwartym obiegu wody chłodzącej, czyli wymaga zasilania wodą z pobliskiej rzeki lub zbiornika wodnego. Należąca do Enei Wytwarzanie Elektrownia Kozienice do sprawnego działania potrzebuje wody z Wisły.

Latem zeszłego roku wszyscy doświadczyliśmy tego, że upał może ograniczyć możliwości produkcji energii w naszym kraju. W Kozienicach robimy wszystko, żeby zminimalizować ryzyka z tym związane i zapewnić ciągłe dostawy energii do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w wymaganej wielkości. Wybudowanie tymczasowego progu stabilizującego poziom wody w Wiśle przy Elektrowni Kozienice jest niezbędne do tego, by mieszkańcy całego kraju, mogli spać spokojnie, wiedząc, że podejmujemy wszelkie działania, by energia elektryczna docierała do ich domów, miejsc pracy czy szpitali – powiedział Wacław Bilnicki, prezes Enei Wytwarzanie.

Elektrownia Kozienice dokłada starań, by inwestycja powstała latem tego roku, kiedy wysoka temperatura równocześnie zwiększa pobór i ogranicza produkcję energii. Inwestycja prowadzona jest z poszanowaniem prawa, wymogami środowiskowymi i we współpracy z odpowiednimi organami państwowymi i samorządowymi. Zgodnie z treścią odpowiednich uzgodnień z właściwymi organami administracyjnymi, tymczasowy próg stabilizujący poziom wody na Wiśle nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby wpłynąć na jakość środowiska. Zbudowanie tymczasowego progu stabilizującego poziom wody na Wiśle będzie miało wpływ na żeglowność tego odcinka rzeki. Enea Wytwarzanie zaproponowała organizatorom wszystkich imprez turystycznych daleko idącą pomoc.

Wszyscy korzystamy z dobrodziejstw Wisły. Rzeka daje wiele kajakarzom, wędkarzom i miłośnikom przyrody. Ale dzięki Wiśle i korzystającej z jej sąsiedztwa elektrowni, miliony Polaków mają energię elektryczną oraz poczucie bezpieczeństwa. Naszym wspólnym zadaniem jest korzystanie z Wisły w sposób odpowiedzialny, zrównoważony i przemyślany – dodaje prezes W. Bilnicki.

Należąca do Enei Wytwarzanie Elektrownia Kozienice jest kluczowym producentem energii elektrycznej, to druga co do wielkości elektrownia w Polsce. Odpowiada za wytwarzanie energii, zużywanej przez co dziesiątego Polaka. To także zakład spełniający najwyższe kryteria ekologiczne. Wysoka sprawność, najnowocześniejsze technologie i wielomiliardowe nakłady na inwestycje prośrodowiskowe powodują, że produkcja energii w Kozienicach wpływa na środowisko naturalne w sposób znacznie mniejszy niż w większości tego typu zakładów w Polsce.