teaser.jpg
Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Krok do integracji Bogdanki z Grupą Enea

Trwa integracja Lubelskiego Węgla Bogdanka z Grupą Enea. Wkrótce Bogdanka ma zostać objęta funkcjonującym w całej Grupie ładem korporacyjnym. Jednym z kroków w tym procesie są propozycje zmian w statucie LWB. Działania te służą osiągnięciu korzyści dla Enei i Bogdanki oraz zbliżeniu obu przedsiębiorstw.

Enea i Bogdanka zakończyły z sukcesem w połowie kwietnia tego roku pierwszą fazę integracji, której częścią była zmiana statutu LWB w zakresie obowiązku działania Bogdanki w interesie Grupy Enea. Przed Grupą Enea i LW Bogdanką druga faza integracji, która będzie polegała na dostosowaniu statutu LW Bogdanka w najbardziej możliwym stopniu do standardu Grupy Enea, przyjęciu Kodeksu Grupy Enea oraz przystąpieniu Bogdanki do Grupy Enea. Dzięki temu Bogdanka zostanie objęta wspólnym dla całej Grupy ładem korporacyjnym.

– Narzędziem efektywnie integrującym naszą Grupę jest ład korporacyjny Enei, który działa w oparciu o wspólne dla całej naszej Grupy Komitety i Piony. Jesteśmy w trakcie włączania Bogdanki do ładu i liczymy, że już wkrótce proces ten przyniesie pierwsze efekty. Jednym z nich jest krótszy czas podejmowania decyzji korporacyjnych, a co za tym idzie lepsze i sprawniejsze zarządzanie – wyjaśnił Wiesław Piosik, wiceprezes Enei ds. korporacyjnych, członek Rady Nadzorczej LW Bogdanka.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LW Bogdanka, na którym podjęte zostaną decyzje w sprawie zmian w statucie, zostało zwołane na 17 sierpnia br.

Elementem integracji, który pozwoli na osiągnięcie korzyści wynikających z wielu synergii jest również przesunięcie miejsca wydawania zgód korporacyjnych z Rady Nadzorczej (złożonej głównie z przedstawicieli Enei) do Komitetów Grupy Enea, tak jak w innych spółkach tworzących Grupę.

Integracja Bogdanki z Grupą Enea przebiega w sposób ewolucyjny od chwili, gdy Enea stała się strategicznym inwestorem w LWB. Działania związane z włączeniem Bogdanki do Grupy Enea to realizacja wcześniejszych zapowiedzi.

Wspólne działanie w Grupie Enea pozwala budować jak najlepszą pozycję innowacyjnego koncernu surowcowo-energetycznego. Integracja pozytywnie wpływa na wynik finansowy całej Grupy Enea i daje szansę na zwiększenie przychodów.

Grupa Kapitałowa Enea rozwija się we wszystkich ogniwach łańcucha wartości. W Bogdance wydobywa się węgiel, który w elektrowni w Kozienicach zamieniany jest w energię elektryczną, a ta trafia do gniazdek w domach ok. 2,5 mln Klientów. Cała Grupa składa się obecnie z 27 spółek, w których pracuje ok. 15 tys. Specjalistów, a Bogdanka pełni w niej centrum kompetencyjne wydobycia węgla.