teaser.jpg
Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Płatne staże w Enei dla najlepszych studentów i absolwentów

Najlepsi studenci oraz absolwenci polskich uczelni wzięli udział w naborze do programu stażowego Enei Trading. Z całego kraju wpłynęło ponad 300 aplikacji, a do warsztatowego etapu rekrutacji dostało się 18 kandydatów. Płatne staże dla wybranych w procesie rekrutacji osób rozpoczną się 1 lipca i potrwają trzy miesiące. Firma deklaruje, że najlepsi z nich mogą liczyć na ofertę pracy Grupie Enea.

– Firmę tworzą ludzie- ich wiedza, kompetencje i kwalifikacje. Obecnie na rynku wygrywają przedsiębiorstwa i organizacje, które opierają swoją strategię i działanie na inwestycji w kapitał ludzki. Właśnie dlatego szukamy nowych talentów – powiedział Dawid Klimczak, prezes Enei Trading.

Kandydaci na stażystów wzięli udział w specjalnych warsztatach, których celem było wybranie najlepszych spośród studentów i absolwentów wydziałów ekonomicznych, matematyczno-ekonometrycznych oraz elektroenergetycznych.

– Na staże i praktyki szukamy studentów z inicjatywą, otwartych na nowe możliwości, takich, którzy już podczas studiów biorą sprawy w swoje ręce i chcą mieć wpływ na rozwój swojej przyszłej kariery – mówiła Małgorzata Kołakowska, dyrektor Pionu Rekrutacji i Rozwoju w Enei Centrum.

Dzięki warsztatom młodzi ludzie mieli szansę zapoznać się z tajnikami rynku energii. Spotkanie było też okazją do rozmowy z pracownikami Enei Trading o kulisach i specyfice skomplikowanej pracy analityka i tradera. Na warsztatach sprawdzano poziom znajomości języka angielskiego, umiejętność analitycznego myślenia oraz posługiwania się narzędziami do analizy i prognozowania.

Ocena pracy kandydata podczas warsztatów i zaproponowane rozwiązania były podstawą do wyłonienia wąskiej grupy ośmiu osób, które zostały zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne. Pięciu najlepszych rozpocznie 1 lipca staż w departamentach: Zarządzania Portfelem oraz Prop-Tradingu Enei Trading.

Organizatorzy warsztatów podkreślają, że poziom kandydatów był wysoki. – Jesteśmy przekonani, że część osób, które wzięły udział w warsztatach będzie tworzyć polski rynek energii jako eksperci lub analitycy – dodał Dawid Klimczak.

Jak powiedział pochodzący z województwa lubuskiego Paweł Szaniewski, który dostał się na staż, „zdecydowałem się wziąć udział w rekrutacji, bo Enea operuje w kluczowej dla gospodarki dziedzinie”. – Dzięki stażowi mogę poznać rynki instytucjonalne, które w przeciwieństwie do rynków akcyjnych nie są szeroko dostępne. Mam zatem szansę na poszukiwaną na rynku pracy specjalizację. Poza tym staż w Enei Trading będzie w przyszłości bardzo dobrą rekomendacją dla potencjalnych pracodawców – dodał student V roku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Zainteresowanie kandydatów udziałem w programie stażowym oraz powodzenie warsztatów sprawiło, że w przyszłości Enea Trading planuje kolejne tego typu przedsięwzięcie. Płatny staż w spółce to szansa na rozpoczęcie kariery zawodowej w jednej z największych grup energetycznych w Polsce.