Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Gmina Kościan Samorządem Przyjaznym Energii

Pierwszy, ogólnopolski konkurs Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej na najlepiej współpracującą z przedsiębiorstwem energetycznym gminę, został rozstrzygnięty. Na obszarze obsługiwanym przez Eneę Operator tytuł „Samorząd Przyjazny Energii”, statuetkę oraz nagrodę – grant inwestycyjny o wartości 15 tysięcy złotych, do wykorzystania na działania wspierające niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych i przemysłowych, otrzymuje gmina Kościan.

Spośród zgłoszonych do konkursu gmin, Kościan wyróżnia się przede wszystkim perspektywicznym planowaniem. Władze samorządowe zdają sobie sprawę, że bez niezawodnych dostaw energii elektrycznej, gminie trudno będzie się rozwijać. Podobnie myślą i postępują mieszkańcy gminy, którzy nie tylko zgodzili się na modernizację linii zasilających ich posesje, partycypację gminy w kosztach skablowania sieci napowietrznej, ale także sami, na własny koszt przebudowali wewnętrzne instalacje zasilające ich domy i firmy. Współpraca sięga dalej. Gmina Kościan jest w stałym kontakcie z Eneą i na bieżąco informuje o swoich planach inwestycyjnych i modernizacyjnych. To z kolei pozwala spółce operatorskiej tak zaplanować prace modernizacyjne, aby wpisywały się w harmonogram gminny i nie generowały dodatkowych kosztów związanych np. z koniecznością odbudowy uszkodzonej nawierzchni drogi itp.

Danuta Wolniewicz, dyrektor Rejonu Dystrybucji Leszno, bezpośrednio współpracująca z samorządowym laureatem potwierdziła, że gmina Kościan zasłużyła na ten tytuł w 100%. Praca z nimi to prawdziwa przyjemność, nawet w trudnych sprawach potrafimy wspólnie znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie. Wielką wartością dla mnie jest również fakt, że gmina buduje świadomość energetyczną wśród swoich mieszkańców, pełniąc tym samym rolę naszego ambasadora w terenie. Obsługując dziesiątki tysięcy Klientów nie bylibyśmy w stanie sami dotrzeć do poszczególnych społeczności lokalnych – powiedziała. Tym bardziej doceniam pracę wójta Andrzeja Przybyły oraz jego współpracowników i serdecznie za nią dziękuję.

Wręczenie nagród laureatom konkursu, przy udziale przedstawicieli rządu i parlamentu, nastąpi podczas Uroczystości Jubileuszowej z okazji XXV-lecia Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, 7 października 2015 roku.

Konkurs jest realizowany w ramach kampanii edukacyjnej PTPiREE „Polska. Z energią działa lepiej.”, przy wsparciu: Enei Operator, ENERGA-OPERATOR, PGE Dystrybucja, RWE Stoen Operator, TAURON Dystrybucja i Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Więcej szczegółów na temat kampanii i konkursu na www.zenergiadzialalepiej.pl.