Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Konferencja pod napięciem w Łagowie

Na początku września w Łagowie odbyła się zorganizowana przez Eneę Operator „Konferencja Prace Pod Napięciem”, która była podsumowaniem właśnie zakończonego w spółce, pięcioletniego projektu propagującego, wdrażającego i upowszechniającego prace pod napięciem. Spotkanie było również okazją do podsumowania czterech edycji konkursu na najlepszą brygadę elektromonterską, pracującą na sieci bez wstrzymywania dostaw energii elektrycznej a także doskonałą okazją do spotkania osób z branży energetycznej, dyskusji i wymiany doświadczeń.

Pierwszy dzień konferencji zdominowały wykłady i prelekcje. Zaproszeni goście, przedstawiciele krajowych spółek dystrybucyjnych dzielili się swoimi doświadczeniami, opowiadając m.in. o osiągnięciach eksploatacyjnych w zakresie prac pod napięciem na liniach napowietrznych powyżej 1 kV, organizacyjnych i technicznych aspektach pracy bez wyłączania dostaw energii, jak również rozwoju technik bezwyłączeniowych.

Drugiego dnia, na pokazach technologii prac bezwyłączeniowych, uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia teorii w praktyce. Można było zobaczyć: wymianę przyłącza gołego na izolowane z podnośnika; podłączenie kabla do linii nn oraz montaż RSA; wymianę oprawy oświetleniowej
z podnośnika; czyszczenie złącza kablowego nn oraz wprowadzenie i podłączenie kabla w ZK; wykonanie mufy odgałęźnej na kablu w izolacji z tworzyw sztucznych; oczyszczanie urządzeń elektroenergetycznych 15kV na sucho i przez nawilżanie; uzupełnianie zalewy kablowej w głowicy wnętrzowej 15kV; wycinkę, usuwanie obcych przedmiotów z linii napowietrznej z poziomu ziemi.

Honorowym uczestnikiem Konferencji i gościem specjalnym był Bogumił Dudek, reprezentant Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa w Elektryce działającego przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, który zaprezentował rozwój prac pod napięciem w Polsce i na świecie.