Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

EBI wspiera modernizację sieci energetycznych Enei

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przyznał Enei kredyt w wysokości 946 mln zł na modernizację i rozbudowę sieci elektroenergetycznych w północno-zachodniej Polsce. Program inwestycyjny Enei realizowany w latach 2015-2017 przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i bezpieczeństwa dystrybucji w tej części kraju.

Dzięki wsparciu finansowemu EBI, Enea zbuduje lub wyremontuje 460 km linii wysokiego napięcia oraz 3800 km linii średniego i niskiego napięcia. Dodatkowo zainstaluje lub zmodernizuje prawie 3300 transformatorów. Program inwestycyjny umożliwi przyłączenie do sieci około 45 tys. nowych użytkowników. Inwestycja pozwoli również na zwiększenie niezawodności dostaw energii i zmniejszenie strat w przesyle energii.

László Baranyay, wiceprezes EBI odpowiedzialny za operacje banku w Polsce, powiedział: „Wsparcie dla konkurencyjnych i bezpiecznych dostaw energii to jeden z priorytetów EBI, banku Unii Europejskiej. Jesteśmy w związku z tym szczególnie zadowoleni z zawarcia umowy ze spółką Enea, gdyż dzięki rozbudowie sieci elektroenergetycznej zapewnione zostaną bezpieczniejsze dostawy energii dla nowych klientów. Kredyt potwierdza zaangażowanie banku w modernizację polskiego sektora energetycznego, która jest niezbędna do pomyślnego rozwoju gospodarczego tego kraju”.

Krzysztof Zamasz, prezes zarządu Enei, dodał: "Mamy ambitne plany inwestycyjne i konsekwentnie je realizujemy zgodnie z naszą strategią. Jesteśmy wiarygodnym i pewnym partnerem dla instytucji finansowych i umowa z EBI to potwierdza. Środki pozyskane z tej współpracy będą przeznaczone na inwestycje w dystrybucję, czyli na bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii dla naszych klientów."

Ten projekt jest kontynuacją udanej współpracy EBI z Eneą zapoczątkowanej w 2012 roku. Poprzedni kredyt w wysokości 343 mln € sfinansował wcześniejszy program modernizacji w zakresie dystrybucji energii.

EBI wspiera projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i modernizacji infrastruktury energetycznej w Polsce, mając jednocześnie na uwadze kwestię bezpieczeństwa energetycznego. Od początku działalności EBI w Polsce w 1990 roku, bank przyznał na projekty energetyczne w tym kraju kredyty o wartości prawie 3 mld € łącznie ze wspomnianym tu projektem.