Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Krótsze przerwy w dostawach energii elektrycznej do Klientów ENEA Operator

O prawie 40% spółka ENEA Operator skróciła czas trwania przerw awaryjnych w dostawach energii elektrycznej do Klientów.  W ubiegłym roku nieplanowane przerwy w dostawach energii do mieszkańców województw wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego były  krótsze  o ponad 134 minuty. Enea poprawiła także wskaźnik częstotliwości występowania nieplanowanych przerw z 4,18 w roku 2013 do 3,21 uzyskany w ubiegłym roku.

„Dbałość o ciągłość zasilania Klientów, bezpieczeństwo energetyczne obsługiwanych regionów jest naszą codzienną pracą, nadrzędnym celem.  Od kilku lat inwestujemy blisko 1 mld zł rocznie w modernizację, rozbudowę i budowę nowej infrastruktury energetycznej. Dwa lata temu zaczęliśmy jeszcze bardziej intensywne prace nad poprawą wskaźników przerw a w ubiegłym roku przyjęliśmy  w spółce  specjalny, kompleksowy program poprawy wskaźników SAIDI i SAIFI.” – powiedział Michał Jarczyński, prezes ENEA Operator. „Jak pokazują wskaźniki, nasze działania dały efekt w postaci krótszych o ponad dwie godziny nieplanowanych przerw. Skoro mamy także pozytywne sygnały od Klientów, to oznacza, że tak duża poprawa jest naprawdę zauważalna”  – dodał.

Enea Operator  wprowadza w życie wiele projektów, których celem jest poprawa bezpieczeństwa dostaw energii. To między innymi:  opracowanie długofalowej koncepcji rozwoju sieci średniego napięcia, rozszerzenie zakresu realizacji prac pod napięciem, w tym na poziom średniego napięcia, standaryzacja zarządzania procesem wycinki w pasach linii, co w większym stopniu ogranicza awarie spowodowane przez spadające drzewa i konary, kompleksowa automatyzacja i monitorowanie sieci średniego napięcia,  co pozwala na zdalne i precyzyjne wydzielanie miejsc awarii, a w konsekwencji ograniczenie liczby Klientów pozbawionych dostaw prądu do koniecznego minimum, a także modernizacja i budowa nowych sieci SN w technologii linii z przewodami niepełnoizolowanymi lub w uzasadnionych przypadkach w technologii linii kablowych, itp.

Komentując ubiegłoroczne wskaźniki Marek Szymankiewicz,  wiceprezes spółki odpowiedzialny za infrastrukturę powiedział: Bardzo dobry, ubiegłoroczny wynik jeszcze bardziej dopinguje nas do pracy, ponieważ widzimy jej wymierne efekty. Dodatkowo cały czas przygotowujemy się do wprowadzenia nowej regulacji jakościowej, która ma obowiązywać od 2016 roku i będzie promowała operatorów systemów dystrybucyjnych świadczących wysokiej jakości usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej. W związku z tym już teraz podejmujemy działania, prowadzące do stałego obniżania wskaźników przerw w dostawach poprzez wprowadzanie w spółce inicjatyw zwiększających niezawodność pracy sieci dystrybucyjnej.  W tym roku wprowadzamy kolejne zmiany, które mają służyć dalszej poprawie wskaźników, między innymi wdrożyliśmy  nową organizację pracy posterunków energetycznych, które wzmocnione kadrowo i wyposażone w odpowiedni sprzęt będą zdolne szybko reagować na potrzeby naszych Klientów.”

Warto zwrócić uwagę także na to, że  obniżają się wskaźniki dotyczące przerw planowych. A dzieje się to w sytuacji, gdy Enea prowadzi liczne inwestycje  i modernizacje na dużą skalę, które wymagają wyłączeń. Tu efekty przynosi zarówno lepsza, ciągle udoskonalana organizacja pracy jak i coraz szersze zastosowanie prac wykonywanych w technologii pod napięciem, czyli bez wstrzymywania dostaw energii do Klientów. Wymagają one ogromnej wiedzy i doświadczenia, które specjaliści firmy mają, a także opracowania rygorystycznych norm związanych z bezpieczeństwem takich prac.

Dzięki upowszechnieniu tej technologii wśród brygad własnych oraz firm zewnętrznych w ubiegłym roku czas trwania przerw planowych został skrócony  aż o 56 minut. To jest kolejna godzina, w której Klienci ENEA Operator mogą korzystać z energii elektrycznej w pracy, w domu, podczas wypoczynku.