Gruntowna przebudowa firmy, zmiany w jej strukturze i koncentracja na potrzebach Klienta usprawniły działania Grupy i budują jej przewagi konkurencyjne. Enea zredukowała swoje koszty aż o 252 mln zł i po raz kolejny notuje dobre wyniki finansowe. Skonsolidowany wynik EBITDA w 2014 r. wzrósł o 14,8% r/r do poziomu 1.915 mln zł, a zysk netto po wzroście o 25,8% r/r ukształtował się na poziomie 909 mln zł.

Rok 2014 był czasem wielu istotnych zmian w Grupie, związanych z realizacją ambitnej strategii korporacyjnej. Dzięki nim Enea jest obecnie w stanie wykorzystywać stworzone przewagi konkurencyjne, sprawnie reaguje na wyzwania rynkowe i potrzeby swoich Klientów. Równocześnie trwa terminowa realizacja wartego 20 mld zł programu inwestycyjnego.

- Za nami pierwszy, bardzo intensywny rok realizacji strategii. Skutecznie zmieniamy Grupę w nowoczesną, efektywną i elastycznie reagującą na sytuację rynkową organizację. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i codziennemu wysiłkowi naszych Pracowników, mamy już bardzo konkretne, dobre efekty. Obniżyliśmy koszty działania bardziej, niż planowaliśmy. W skali roku ich wartość wyniosła 252 mln zł, z czego 133 mln zł w segmencie wytwarzania, a 102 mln zł w dystrybucji. Dobre wyniki finansowe to skutek tych zmian - powiedział Krzysztof Zamasz, prezes ENEA.

ENEA staje się nowoczesnym, efektywnym przedsiębiorstwem energetycznym

Miniony rok był okresem reorganizacji struktur Grupy ENEA i wprowadzenia nowego ładu korporacyjnego. Dzięki tym zmianom, Grupa była w stanie zbudować przewagi konkurencyjne na trudnym rynku energii. Nowa struktura zapewnia szybsze reagowanie na potrzeby Klientów i ułatwia zarządzanie. Jakość Obsługi Klientów oraz relacje z nimi są teraz wspierane przez SKOK (Systemy Kompleksowej Obsługi Klienta).

Równocześnie Grupa Enea wprowadziła precyzyjny podział funkcji między spółkami z Grupy. Zarządzanie tymi procesami jest wspieranie przez nowoczesne systemy informatyczne ERP. Dzięki nowemu programowi SAP możliwa jest integracja kluczowych informacji o Grupie w jednym miejscu. IFS wspiera zarządzanie segmentem wytwarzania. Elektroniczny obieg dokumentów (IPS) dostarcza informacji o fakturach i zamówieniach dla systemu SAP i IFS - pozwala eliminować powielane procedury i przyspieszał przepływ informacji w Grupie.

Nowy model zarządzania ryzykiem jest zgodny z najlepszymi praktykami rynkowymi w tej dziedzinie i wpływa na istotne zwiększenie bezpieczeństwa Grupy. Kluczowym założeniem jego funkcjonowania jest koordynacja procesów zarządzania ryzykiem w Grupie przez ENEA S.A. Spółki Grupy zarządzają ryzykiem w oparciu o jednolite standardy określone w politykach i procedurach oraz w ramach przyznanych limitów i na zasadach zatwierdzanych przez Komitet Ryzyka Grupy ENEA.

Jednym ze skutków zmian jest także nowa strategia i architektura marki Enea. Grupa odświeżyła swoje logo, używa obecnie dwóch kolorów: białego i granatowego. Kluczowe spółki Grupy, które miały inne nazwy, używają już wspólnej. Są to: ENEA Oświetlenie (d. Eneos), Enea Pomiary (d. Energomiar), Enea Logistyka (d. BHU) i Enea Serwis (d. Energobud Leszno). Wszystkie spółki Grupy, z wyjątkiem dystrybucyjnej, używają tego samego logotypu. Ponadto, Enea używa dwóch odrębnych znaków graficznych dla swojej fundacji korporacyjnej i autoryzowanych partnerów handlowych.

Firma dba o świat Klienta

Enea przygotowała nowe oferty produktowe dla swoich obecnych i przyszłych Klientów. Komunikuje je w sposób nowoczesny i efektywny w ramach kampanii pod hasłem „ENERGIA +”. Pakiety produktów „ENERGIA +” to propozycja sprzedaży energii z gwarancją ceny oraz dodatkowymi korzyściami dla Klientów indywidualnych. „ENERGIA + Oszczędności” oprócz stałej ceny za energię gwarantuje korzystne konto bankowe z możliwością zwrotu części kosztów rachunku, a „ENERGIA + Spokój” to dodatkowa korzyść związana z ubezpieczeniem.

- Oferujemy naszym Klientom indywidualnym szereg atrakcyjnych produktów, które dają nie tylko pewność korzystnej ceny energii na wiele miesięcy, ale także dodatkowe korzyści: atrakcyjne konto bankowe albo ubezpieczenie. Wkrótce przedstawimy Klientom kolejne ciekawe propozycje tego typu, związane z usługami medycznymi czy fachową pomocą - zapowiada  Grzegorz Kinelski, wiceprezes ds. handlowych.

 „ENERGIA + Moc nagród” to loteria, w której wezmą udział wszyscy Klienci, którzy między 16 marca a 12 czerwca zmienią aktualna taryfę na ofertę produktową ENEA. Do wygrania będzie między innymi rok energii za darmo. W ramach hasła „ENERGIA + Moc wrażeń” i „ENERGIA + Zdrowy tryb życia” ENEA komunikuje z kolei swoje aktywności sponsoringowe.

Plan inwestycji jest realizowany zgodnie z założeniami

W 2014 r. Grupa Enea wydała na inwestycje ponad 2,7 mld zł, czyli o 25,3% więcej niż w 2013 r. Równocześnie utrzymała wskaźnik dług netto/EBITDA na niskim poziomie 0,5. Dzięki wdrożonym rozwiązaniom organizacyjnym Grupa buduje optymalny portfel inwestycyjny.

- Nasza pozycja finansowa jest stabilna, wsparta znaczną ilością środków pieniężnych. Jesteśmy solidnie przygotowani do finansowania strategicznych projektów inwestycyjnych, zabezpieczyliśmy korzystne warunki finansowania inwestycji w kolejnych latach. W lutym br. z sukcesem przeprowadziliśmy emisję pierwszej serii obligacji o wartości 1 mld zł. Obserwowaliśmy duże zainteresowanie inwestorów. Ostatecznie emisję objęło 21 podmiotów - banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych, otwartych funduszy emerytalnych i ubezpieczycieli - zaznaczyła Dalida Gepfert, wiceprezes ds. finansowych.

Najważniejsza inwestycja, czyli budowa nowego bloku w Elektrowni Kozienice jest realizowana bardzo sprawnie i bez żadnych opóźnień. Na koniec 2014 r. stan zaawansowania prac budowlanych przy bloku nr 11 wynosił ok. 50%.

- W 2015 r. planujemy zainwestować blisko 3,6 mld zł. Wzrosty dotyczą wszystkich obszarów działalności. W segmencie wytwarzania najważniejsze wydatki są związane z budową bloku nr 11 oraz akwizycjami w sektorze farm wiatrowych. W obszarze dystrybucji przeznaczymy środki na modernizację istniejącej infrastruktury oraz przyłączenia nowych odbiorców i wytwórców energii elektrycznej – poinformował Paweł Orlof, wiceprezes ds. korporacyjnych.

Bardzo dobre wyniki finansowe

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto wzrosły w 2014 r. o 7,7% r/r do 9.855 mln zł. Wyniki EBITDA wyniósł 1.915 mln zł i był o 14,8% lepszy od zanotowanego przed rokiem. Zysk netto po wzroście o 25,8% r/r ukształtował się na poziomie 909 mln zł.   

Czynniki, które pozytywnie wpłynęły na zrealizowane w 2014 r. wyniki to m.in.:

  • niższa średnia cena zakupu energii na potrzeby sprzedaży;
  • wyższy wolumen sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym w segmencie obrotu o 3.123 GWh;
  • realizacja programu oszczędnościowego;
  • rozpoznanie przychodów z tytułu rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych.

- Dzięki optymalnemu wykorzystaniu zasobów i szeroko zakrojonym działaniom nastawionym na wzrost efektywności Grupy, konsekwentnie zwiększamy jej wartość, co widać na liczbach. Udowadniamy, że w wymagającym otoczeniu rynkowym jesteśmy w stanie poprawiać wyniki finansowe - podkreśla Krzysztof Zamasz, prezes Enea.

W 2014 r. najwyższa EBITDA zrealizowana została w segmencie dystrybucji i wyniosła 1.159 mln zł - wzrost o 24,2% r/r. Segment wytwarzania odnotował wynik EBITDA o 26,6% wyższy niż przed rokiem kształtujący się na poziomie 708 mln zł. Silna konkurencja na rynku sprawiła, że wynik EBITDA w segmencie obrotu wyniósł 106 mln zł.

W samym IV kwartale 2014 r. przychody ze sprzedaży netto Grupy Enea wyniosły 2.628 mln zł i wzrosły o 11,2%. Wynik EBITDA wzrósł o 45,9% do 399 mln zł, a zysk netto o 19,6% do 73 mln zł.

__________________


Enea buduje nowoczesny blok o mocy 1075 MW brutto w Elektrowni Kozienice. Inwestycja przebiega zgodnie z planem. To obecnie najbardziej zaawansowana inwestycja w polskiej energetyce. Zostanie on oddany do użytku już w 2017 r.

Zapraszamy do obejrzenia najnowszego filmu z budowy bloku w Elektrowni Kozienice