„Zastosowanie rozłączalnych mostków w sieci napowietrznej średniego napięcia dla zmniejszenia wskaźnika przerw w dostawach energii elektrycznej” – to projekt,  który zwyciężył w pierwszej edycji wewnętrznego konkursu „Moc innowacji” w Enea. Autorem zwycięskiego projektu jest Stefan Waszak z Enea Operator. Założenia projektu zostaną wykorzystane w codziennej pracy spółki.

Konkurs, do udziału w którym zaproszono wszystkich pracowników Grupy Enea, jest elementem jej zaangażowania w poszukiwanie i wdrażanie innowacji. 

- Chcieliśmy pobudzić naszych pracowników do myślenia o nowoczesnych rozwiązaniach, które mogą nam wszystkim ułatwić pracę – mówi Krzysztof Zamasz, prezes Enei - Konkurs pokazał, że idea innowacji jest znana i że nikogo nie trzeba do niej przekonywać, o czym świadczy między innymi  liczba i jakość zgłoszonych prac. Dzięki innowacjom widzimy duże możliwości i przestrzeń do ograniczenia kosztów działalności, optymalizacji procesów wewnętrznych oraz oferowania nowych usług naszych Klientom – dodaje prezes Zamasz.

Na konkurs wpłynęło 27 zgłoszeń, zawierających nowatorskie rozwiązania w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciepła, dystrybucji energii elektrycznej, obsługi Klienta oraz zgłoszenia interdyscyplinarne.

- Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. Cieszymy się, tym bardziej, że to jego pierwsza edycja – mówi Krzysztof Hajdrowski, kierownik Biura Innowacji i Nowych Technologii. - O wysokim poziomie zmagań świadczy to, że komisja konkursowa miała trudne zadanie z oceną i wyborem najlepszych prac.

Wyróżniono także dwa inne projekty. Rene Kuczkowski przedstawił rozwiązanie związane z automatyzacją gospodarki magazynowej liczników w perspektywie wdrożenia inteligentnego opomiarowania. Zbigniew Walczak zaproponował innowację w obszarze wytwarzania energii elektrycznej polegającą na zmianie układu rozrządu zaworów regulacyjnych części wysokoprężnej turbiny.

Enea stawia na innowacje. Chce pozyskać na realizację wielu projektów z tego obszaru finansowanie m.in. z Unii Europejskiej. Unia Europejska zamierza przeznaczyć 10 mld euro na prace nad nowoczesnymi technologiami. Z tej puli, za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, mogą czerpać takie spółki, jak Enea, która ze swej strony deklaruje wydanie na ten cel nawet kilkuset milionów złotych.