Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Pierwszy wspólny przetarg OSD rozstrzygnięty

ENEA Operator, TAURON Dystrybucja, PGE Dystrybucja oraz RWE Stoen Operator rozstrzygnęły wspólny przetarg i zawarły umowy na dostawy bilansujących liczników energii elektrycznej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Landis+Gyr, która dostarczy ponad 36 tysięcy urządzeń.

​Czterech z pięciu największych polskich Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, ogłosiło w październiku ubiegłego roku wspólny przetarg na dostawę liczników energii elektrycznej. Było to pierwsze tego typu wspólne przedsięwzięcie spółek zajmujących się infrastrukturą sieciową i dystrybucją energii elektrycznej w Polsce.

Głównym celem postępowania była standaryzacja rozwiązań, wykorzystanie efektu skali poprzez ograniczenie kosztów zakupu liczników bilansujących, a także zakup urządzeń spełniających oczekiwania dla przyszłej regulacji jakościowej. Operatorzy szacują, że dzięki wspólnemu przetargowi, na zakupie jednego licznika osiągnięto oszczędności na poziomie 560 zł. Oznacza to, że przy zakupie ponad 36 tysięcy urządzeń oszczędności wyniosą w sumie około 20 mln zł.  

W ramach zamówienia podstawowego wolumen dostaw dla TAURON Dystrybucja to 18050 liczników, dla PGE Dystrybucja - 9200 liczników, dla ENEA Operator - 7000 sztuk, a dla RWE Stoen Operator - 2000 liczników. Cena oferty złożonej przez firmę Landis+Gyr dla zamówienia podstawowego wyniosła 23,2 mln zł netto.

Zakupione w ramach przetargu liczniki bilansujące zostaną zainstalowane w układach pomiarowych stacji średniego napięcia (SN) i będą odpowiedzialne za rejestrowanie wartości pomiarowych oraz sieciowych energii elektrycznej, która jest dostarczana do odbiorców końcowych na niskim napięciu (nN). Ponadto liczniki mają ułatwić wykrywanie nielegalnego poboru energii i ograniczyć w ten sposób poziom strat, ewentualnych kradzieży infrastruktury, a wdrożenie warstwy teletransmisyjnej ma pozwolić na bieżące monitorowanie obciążenia sieci, co podniesie poziom bezpieczeństwa energetycznego.

Instalacja przez OSD liczników bilansujących na stacjach SN/nN będzie kolejną fazą wdrożenia inteligentnego opomiarowania, poprzez umożliwienie monitorowania parametrów pracy urządzeń w  stacjach średniego napięcia.