Na placu budowy wbito już ponad 940 żelbetowych pali, które wzmocniły grunt. Wkrótce rozpoczęte zostaną prace przy budowie chłodni kominowej, kotła i Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS). W piątek postępy prac obserwował Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński.
 
Na utwardzonej palami powierzchni zbudowane zostaną główne obiekty nowego bloku Elektrowni Kozienice, w tym: kotłownia, maszynownia, budynek urządzeń elektrycznych, zbiorniki retencyjne popiołów oraz galeria nawęglania.

– Budowa postępuje w oparciu o uzgodniony z wykonawcą harmonogram – mówi Krzysztof Sadowski, Prezes ENEA Wytwarzanie S.A. – Jestem dumny, że pomimo trudnej sytuacji w całej  branży świetnie sobie radzimy z realizacją tak ambitnego projektu – dodaje Prezes Sadowski.

Obecnie przy budowie nowego bloku pracuje 150 osób. Wraz z postępami prac, zatrudnienie będzie się szybko zwiększać. Jeszcze w tym roku ruszy budowa chłodni kominowej, fundamentów kotła wraz z pylonami komunikacyjnymi i fundamentów Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS).  W 2014 roku rozpocznie się montaż konstrukcji kotła i budynku maszynowni. W kolejnych etapach zrealizowane zostaną: instalacja przygotowania wody, elektrofiltr oraz plac nawęglania, w połowie 2016 roku planowany jest rozruch próbny. Energia z nowego bloku zasili krajowy system energetyczny za cztery lata,  w 2017 roku.

– Nowy blok w Kozienicach jest ważną inwestycją w polską energetykę. Wykorzystuje wysokosprawną, innowacyjną technologię, spełniając najostrzejsze europejskie kryteria ochrony środowiska - mówi Krzysztof Zamasz, Prezes ENEA S.A. – Inwestycja ma istotne znaczenie dla Grupy ENEA, regionu kozienickiego i bezpieczeństwa energetycznego kraju – podkreśla Prezes Zamasz.

Nowy blok energetyczny, który powstaje w Świerżach Górnych będzie miał moc 1075 MW. Dzięki swoim parametrom stanie się stabilizatorem krajowego systemu energetycznego. Po ukończeniu budowy, ENEA Wytwarzanie S.A. będzie dysponować największą, najsprawniejszą oraz najnowocześniejszą w kraju jednostką wytwórczą opalaną węglem kamiennym.

ENEA Wytwarzanie S.A. to obszar wytwarzania Grupy ENEA. Liderem całego segmentu jest Elektrownia Kozienice - największy krajowy wytwórca energii elektrycznej wykorzystujący do jej produkcji węgiel kamienny. Elektrownia. zatrudnia ponad 2300 pracowników. Dysponuje 10 wysokosprawnymi blokami energetycznymi o łącznej mocy osiągalnej 2905 MW. Należy do najefektywniejszych producentów prądu w Polsce, posiada ok. 8 % udział w rynku produkcji energii elektrycznej.