ENEA SA i jej dziewięć spółek zależnych, podpisały umowę o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej. Celem jest m.in. usprawnienie zarządzania rozliczeniami podatku CIT oraz zmniejszenie kosztów administracyjnych. Podatkowa Grupa Kapitałowa zacznie funkcjonować 1 stycznia 2014 roku.

Powołanie Podatkowej Grupy Kapitałowej to kolejne, ważne wzmocnienie trwającej integracji ENEA SA i jej spółek zależnych. Nowa formuła ułatwi rozliczanie podatku CIT, zmniejszy obciążenia administracyjne i  umożliwi elastyczne przepływy finansowe pomiędzy członkami Grupy. ENEA korzysta w ten sposób z nowoczesnej, powszechnie wykorzystywanej w biznesie formuły, zwiększającej efektywność podmiotów.

Powstanie Podatkowej Grupy Kapitałowej nie oznacza obniżenia wpływów (z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych) należnych samorządom lokalnym, na terenie których działają poszczególne spółki. Każda ze spółek będzie przygotowywała informację do wspólnej deklaracji CIT-ST (informującą o miejscu prowadzenia działalności).

- Z punktu widzenia lokalnych społeczności, nic się nie zmieni – zapewnia Dalida Gepfert, Wiceprezes ENEA SA do spraw finansowych. – Pieniądze, tak jak do tej pory, trafią do budżetów poszczególnych gmin.

Zarządy spółek podpisały akt notarialny 18 września, w Baranowie koło Poznania. W skład Grupy wchodzą spółki:

  • ENEA SA – spółka dominująca,
  • ENEA Operator Sp. z o.o.,
  • ENEA Centrum S.A.,
  • ENEOS Sp. z o.o.,
  • ENEA Trading Sp. z o.o.,
  • Energetyka Poznańska Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych ENERGOBUD Leszno Sp. z o.o.,
  • ENEA Wytwarzanie S.A.,
  • Energomiar Sp. z o.o.,
  • BHU S.A.
  • Energetyka Poznańska Zakład Transportu Sp. z o.o.  

Spółki, które podpisały umowę Podatkowej Grupy Kapitałowej ENEA SA, w roku 2012 zapłaciły łącznie 212.489.887,00 zł podatku dochodowego od osób prawnych.