Dziś Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła publikację indeksu WIG30, skupiającego największe i najbardziej płynne spółki z GPW. Nowy indeks lepiej odzwierciedla wielkość i zróżnicowanie sektorowe spółek notowanych na warszawskim parkiecie.

W skład WIG30 wchodzi nie więcej niż siedem spółek z jednej branży, a udział jednej spółki w kapitalizacji całego indeksu jest ograniczony do 10%. Jest to indeks cenowy, co oznacza, że przy obliczaniu jego wartości są brane pod uwagę jedynie ceny zawartych transakcji.

- WIG30 lepiej odzwierciedla wzrost polskiej gospodarki oraz dynamiczny rozwój polskiego rynku kapitałowego na przestrzeni ostatnich lat - ocenia Adam Maciejewski, Prezes Zarządu GPW. - Poszerzenie grona elity spółek giełdowych będzie istotnym czynnikiem ich dalszego wzrostu i wpłynie na zwiększenie zainteresowania ich walorami.

ENEA S.A. to rzetelny sprzedawca energii elektrycznej, który odgrywa jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarki krajowej. Grupa Kapitałowa ENEA, zatrudnia blisko 10 tysięcy specjalistów. Działalność Grupy opiera się na wytwarzaniu, dystrybucji i handlu energią elektryczną oraz świadczeniu usług w zakresie elektroenergetyki.

- Wejście do najważniejszego indeksu to dla nas wyróżnienie i prestiż - mówi Krzysztof Zamasz, Prezes Zarządu ENEA S.A. - Oznacza to również duże wyzwania dla Grupy ENEA. Konkurencja jest silna, musimy udowodnić, że inwestowanie w nasze aktywa jest zasadne - dodaje.

Docelowo nowy indeks ma zastąpić publikowany do tej pory WIG20. Planowany harmonogram zakłada, że oba indeksy będą publikowane równolegle do końca 2014 roku. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie.