ENEA S.A. odstąpiła od umowy z Infovide-Matrix S.A. Spółka miała zbudować i wdrożyć nowoczesny Informatyczny System Obsługi Klientów. Powodem rozwiązania umowy jest niedotrzymanie warunków kontraktu.

W ocenie ENEA S.A. wykonawca nie realizował projektu zgodnie z założeniami. W szczególności kontrahent nie dostarczył systemu i niezbędnej infrastruktury w wyznaczonym  terminie. W zamian wielokrotnie proponował wprowadzenie istotnych zmian warunków kontraktu, których ENEA, w świetle przeprowadzonego przetargu, nie może zaakceptować.

- Nowoczesny, elektroniczny system wspierający obsługę Klienta jest dla nas priorytetem – mówi Wiceprezes ENEA S.A., Grzegorz Kinelski. – Chcemy, by działał jak najszybciej, najpóźniej w przyszłym roku. Firma Infovide-Matrix nie była w stanie zagwarantować jego dostarczenia w terminie, wynikającym z umowy.

ENEA S.A. rozważa inne modele wdrożenia i zapewnienia prawidłowego działania systemu umożliwiającego najwyższą jakość obsługi Klientów. W ocenie Zarządu Spółki, alternatywą wobec ISOK jest zbudowanie odpowiedniego narzędzia w oparciu o istniejące systemy informatyczne. To umożliwi osiągnięcie gotowości rozwiązania w planowanym terminie.

Umowę dotyczącą stworzenia Informatycznego Systemu Obsługi Klientów strony podpisały 18 września 2012 roku. Powinien on się składać z systemu bilingowego oraz systemu CRM – do zarządzania relacjami z Klientami. Całkowitą odpowiedzialność za dostarczenie systemu w terminie wynikającym z umowy, wziął na siebie jedyny jej wykonawca (integrator): spółka Infovide-Matrix S.A. Wartość kontraktu ustalono na 59,78 mln złotych.

ENEA S.A. to rzetelny sprzedawca energii elektrycznej, który odgrywa jedną z kluc­zowych ról w rozwoju gospodarki krajowej. Jest rdzeniem Grupy Kapitałowej ENEA, zatrudniającej blisko 10 tysięcy specjalistów. Działalność Grupy opiera się na wy­twarzaniu, dystrybucji i handlu energią elektryczną oraz świadczeniu usług w zakresie elektroenergetyki.