Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ENEA S.A. otrzymała koncesję na obrót paliwami gazowymi. Firma planuje rozpoczęcie sprzedaży detalicznej gazu ziemnego w 2014 roku. Będzie się to odbywać w formule „dual fuel” – czyli połączonej sprzedaży energii elektryczneji błękitnego paliwa.

Przyznanie koncesji umożliwia podjęcie kolejnych działań, których celem jest wejście ENEA S.A. na rynek gazu. Spółka jest w trakcie przygotowań do podpisania umowy z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. oraz Operatorem Systemu Dystrybucyjnego PGNiG SPV4 Sp. z o.o. W  październiku rozpoczną się prace nad przygotowaniem taryfy. Pierwsze oferty pojawią się na początku przyszłego roku. 

- Sprzedaż gazu ziemnego w pierwszej kolejności zaproponujemy naszym stałym Klientom biznesowym. Będzie to uzupełnienie oferty, dotyczącej energii elektrycznej – mówi Łukasz Pawłowski, dyrektor Departamentu  Sprzedaży ENEA S.A. – Myślimy o potrzebach Klientów, analizujemy je, wychodzimy im naprzeciw, przedstawiając nowe możliwości współpracy – dodaje.  

Projekt wejścia na rynek gazu zaplanowany jest na kilka najbliższych lat. Przyznana w dniu 12 września br. koncesja będzie obowiązywała w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2030 r. Od listopada 2012r. koncesję na hurtowy obrót paliwami gazowymi posiada już ENEA Trading sp. z o.o.