Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Enea ma koncesję na sprzedaż gazu

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ENEA S.A. otrzymała koncesję na obrót paliwami gazowymi. Firma planuje rozpoczęcie sprzedaży detalicznej gazu ziemnego w 2014 roku. Będzie się to odbywać w formule „dual fuel” – czyli połączonej sprzedaży energii elektryczneji błękitnego paliwa.

Przyznanie koncesji umożliwia podjęcie kolejnych działań, których celem jest wejście ENEA S.A. na rynek gazu. Spółka jest w trakcie przygotowań do podpisania umowy z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. oraz Operatorem Systemu Dystrybucyjnego PGNiG SPV4 Sp. z o.o. W  październiku rozpoczną się prace nad przygotowaniem taryfy. Pierwsze oferty pojawią się na początku przyszłego roku. 

- Sprzedaż gazu ziemnego w pierwszej kolejności zaproponujemy naszym stałym Klientom biznesowym. Będzie to uzupełnienie oferty, dotyczącej energii elektrycznej – mówi Łukasz Pawłowski, dyrektor Departamentu  Sprzedaży ENEA S.A. – Myślimy o potrzebach Klientów, analizujemy je, wychodzimy im naprzeciw, przedstawiając nowe możliwości współpracy – dodaje.  

Projekt wejścia na rynek gazu zaplanowany jest na kilka najbliższych lat. Przyznana w dniu 12 września br. koncesja będzie obowiązywała w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2030 r. Od listopada 2012r. koncesję na hurtowy obrót paliwami gazowymi posiada już ENEA Trading sp. z o.o.