Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

ING Otwarty Fundusz Emerytalny ma ponad 5 procent akcji ENEA S.A.

ENEA S.A. otrzymała informację o zwiększeniu stanu posiadania akcji spółki przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny. Z przesłanego zawiadomienia wynika, że w dniu 23 stycznia br. na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 23 296 751 akcji spółki, co stanowi 5,28 proc. jej kapitału zakładowego.

Fundusz poinformował, że nabył akcje w transakcjach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 20 stycznia 2014 roku. Wcześniej posiadał 11 296 751 akcji, tj. 2,56 proc. kapitału zakładowego spółki.

W otrzymanym zawiadomieniu ING OFE informuje, że posiadane przez niego akcje uprawniają do 23 296 751 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ENEA S.A., co stanowi 5,28 procent ogólnej liczby głosów.