Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Grupa Enea podsumowała pierwsze półrocze 2013 r.

Grupa Kapitałowa ENEA potrafiła sprostać trudnej sytuacji na rynku energii. W pierwszym półroczu 2013 r. ENEA zwiększyła swoje zyski. Pomimo spadku przychodów, odnotowała wzrosty na najważniejszych poziomach: EBITDA, EBIT i zysk netto.

W pierwszym półroczu 2013 r. przychody Grupy ENEA wyniosły 4 596 mln zł, wynik na poziomie EBITDA: 934 mln zł, a zysk netto 452 mln zł. W porównaniu z danymi za analogiczny okres 2012 r. oznacza to spadek przychodów o 8,5 proc., ale równocześnie wzrost EBITDA o 8,2 proc. i wzrost zysku netto o 7,1 proc. Znacząco, bo aż o 39,5 proc. poprawiły się przepływy pieniężne Grupy i po sześciu miesiącach 2013 r. wyniosły 880 mln zł.

- Pomimo niekorzystnej sytuacji na rynku energii Grupa Kapitałowa ENEA osiągnęła dobre wyniki finansowe w pierwszym półroczu 2013 r. – powiedział Krzysztof Zamasz, Prezes Zarządu ENEA SA.

Najmocniejszy procentowy wzrost na poziomie EBITDA odnotowano w segmencie obrotu. Wyniósł on 213 mln zł, co oznacza wynik o 79 proc. lepszy w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r. Największy wpływ na tę poprawę miało uzyskanie wyższej marży na jednostce energii sprzedanej odbiorcom końcowym. Było to możliwe dzięki zmniejszeniu średniej ceny nabycia i utrzymaniu średniej ceny sprzedaży energii na zbliżonym poziomie w stosunku do okresu styczeń-czerwiec 2012 r.
 
Dobrze radził sobie również segment dystrybucji. Wynik EBITDA wyniósł tam 512 mln zł, co oznacza wzrost o 14,5 proc. Wpływ na to miały niższe koszty zakupu usług przesyłowych oraz zakupu energii potrzebnej do pokrycia różnicy bilansowej. Dodatkowo uzyskano wyższe przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych, co zniwelowało nieco niższe przychody z opłat przyłączeniowych.

Spadek odnotowano natomiast w segmencie wytwarzania. Tu wynik na poziomie EBITDA wyniósł 244 mln zł – czyli o 27,8 proc. mniej, niż rok temu. Wpływ na to miały: obniżenie rynkowych cen energii, spadek przychodów ze świadectw pochodzenia oraz niższy przydział uprawnień do emisji CO2. Pozytywny wpływ na EBITDA w tym segmencie miały: Elektrociepłownia Białystok oraz spółka Windfarm Polska (właściciel Farmy Wiatrowej Bardy).

- Stabilne wyniki ostatnich kwartałów znalazły swoje odzwierciedlenie w dobrej ocenie ratingowej spółki – podkreśliła Dalida Gepfert, Członek Zarządu ENEA SA ds. Finansowych. Przypomniała, że 4 kwietnia 2013r. agencja Fitch podtrzymała wydaną wcześniej, długoterminową ocenę na poziomie BBB (w skali międzynarodowej) i A (w skali krajowej) z perspektywą stabilną.