Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Fitch Ratings podtrzymuje wysoką ocenę Enei

Agencja podtrzymała dla spółki długoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie "BBB" oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie "A (pol)". Perspektywa ratingów jest stabilna.

W wydanym 30 kwietnia komunikacie agencja uzasadnia, że potwierdzenie ratingów odzwierciedla duży udział segmentu dystrybucji w wyniku EBITDA. Ma to wpływ na przewidywalność przepływów pieniężnych i stabilizuje je w czasie, gdy inny kluczowy segment, wytwarzanie energii elektrycznej, jest pod presją. Ratingi odzwierciedlają skalę ryzyka pomiędzy dość stabilnym segmentem dystrybucji, a działalnością wytwarzania w wymagającym środowisku oraz przy dużej koncentracji aktywów.

- Intensywnie pracujemy nad optymalnym wykorzystaniem naszego potencjału. Przebudowujemy organizację w taki sposób, żeby potrafiła sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nami najbliższa przyszłość. Redukujemy koszty stałe i operacyjne, odbudowujemy wolumen sprzedaży, zwiększamy efektywność. Poprzedni rok zamknęliśmy lepszym wynikiem finansowym, niż oczekiwał rynek. Wszystko to wpływa na pozytywną ocenę naszych działań przez akcjonariuszymówi Krzysztof Zamasz, Prezes Zarządu ENEA S.A.

Agencja Fitch Ratings podobnie oceniała ENEA S.A. już w latach 2012 – 2013. Dodatkowe informacje, w tym definicje ratingów stosowanych przez agencję, zasady ich stosowania, kryteria i metody, a także ograniczenia, wyłączenia odpowiedzialności oraz dokumenty dotyczące stosowanych polityk i procedur są dostępne na stronie agencji pod adresem www.fitchratings.com.