Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Na budowie nowego bloku energetycznego w Kozienicach postawiono pierwszą kolumnę kotła

Budowa nowego bloku w Kozienicach w Polsce osiągnęła kolejny ważny kamień milowy. Dziś została zamontowana pierwsza z czterech kolumn kotła. Wydarzenie to oznacza początek zasadniczych prac przy kotle – sercu ultra-nowoczesnego bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym.

Wykonawcą projektu jest konsorcjum z udziałem Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe oraz Polimex-Mostostal, Zamawiającym natomiast Grupa ENEA (ENEA Wytwarzanie S.A.). Blok został zaprojektowany tak, aby jego moc zainstalowana wynosiła 1075 MW, a sprawność netto aż 45.6 proc. Oznacza to, że w dniu przekazania do eksploatacji w 2017 roku blok będzie miał jedną z najwyższych sprawności na całym świecie.

Cztery słupy głównej konstrukcji nośnej kotła posadowione są na fundamencie. Całość konstrukcji stalowej waży 3250 ton i jest dostarczana z zakładów Donges w Darmstadt (Niemcy) specjalnym transportem drogowym bezpośrednio na plac budowy. Najcięższe, ważące 180 ton elementy będą podnoszone na wysokość 100 metrów za pomocą dwóch, dostarczonych przez firmę Sarens Polska dźwigów gąsienicowych. W procesy scalania i montażu elementów zaangażowanych będzie ponad stu wysoko wykwalifikowanych inżynierów. Całość głównej konstrukcji nośnej kotła zostanie zmontowana do końca sierpnia br.

Prace na Projekcie Kozienice przebiegają zgodnie z harmonogramem. Bliska interakcja pomiędzy projektowaniem, a produkcją zapewnia najwyższą jakość oraz wysoką niezawodność dostaw - mówi Rainer Kiechl, Prezes Zarządu Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe.

Najważniejsze elementy ultra-nowoczesnego bloku dostarczane są przez spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej lub udziałowców Mitsubishi Hitachi Power Systems. Do elementów tych zalicza się kocioł razem z zasobnikami węgla, młynami, urządzeniami kontroli procesu spalania, instalacjami oczyszczania spalin, oprzyrządowaniem oraz niektórymi urządzeniami pozablokowymi. Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe dostarcza turbinę parową oraz elementy towarzyszące, Babcock-Hitachi K.K. zajmuje się budową Instalacji Odsiarczania Spalin, Polimex-Mostostal jest natomiast odpowiedzialny za budowę, montaż oraz wyposażenie nowego bloku.

Budowa takiego bloku energetycznego jest procesem niezwykle złożonym, wymagającym idealnego zgrania wszystkich zaangażowanych podmiotów począwszy od projektu, poprzez logistykę dostaw, zgranie harmonogramów prac wszystkich wykonawców i podwykonawców, a na zapewnieniu jakości i nadzorze inwestorskim kończąc. Istotną sprawą jest też fakt, że wszystko to dzieje się w granicach istniejącej infrastruktury pracującej elektrowni. ENEA Wytwarzanie zapewnia profesjonalną kadrę dla prowadzenia tego projektu. Terminowa realizacja tak kluczowego elementu, jakim jest montaż konstrukcji kotła parowego tylko potwierdza bardzo dobrą współpracę Inwestora i Wykonawców – mówi Krzysztof Sadowski, Prezes Zarządu ENEA Wytwarzanie S.A.

ENEA Wytwarzanie S.A. jest podmiotem odpowiedzialnym za cały obszar wytwarzania w Grupie ENEA. To największy zawodowy wytwórca energii elektrycznej na węgiel kamienny w Polsce. Elektrownia Kozienice posiada 10 wysokosprawnych bloków energetycznych o łącznej mocy osiągalnej 2913 MW, co daje około 8 proc. udziału w rynku produkcji energii elektrycznej w Polsce. Zdolność produkcyjna zainstalowanych jednostek wytwórczych to rocznie ok. 14 TWh. Moc zainstalowana oraz położenie sprawiają, że kozienicka elektrownia jest jednym z najważniejszych ogniw zabezpieczenia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Grupa ENEA jest czołowym wytwórcą, dystrybutorem i sprzedawcą energii elektrycznej w Polsce. Obsługuje około 2,5 mln klientów.

Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH (MHPSE), spółka zależna działającej globalnie firmy Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd., zajmuje się projektowaniem oraz realizacją elektrowni opalanych paliwami kopalnymi. MHPSE jest również dostawcą elementów kluczowych, takich jak kotły, instalacje ochrony środowiska, turbiny oraz generatory, czy też rozpylacze. Łącznie ze spółkami zależnymi, firma zatrudnia około 2 tys. pracowników. Grupa MHPSE plasuje się wśród liderów na rynku energetycznym i technologicznym, m.in. na rynku generatorów parowych. Od 2006, MHPSE zainstalowało łącznie ponad 20,000 MW mocy w elektrowniach przekazanych do eksploatacji, jak również tych będących w trakcie budowy. Blok nr 11 w Kozienicach jest dla Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe tylko pierwszym krokiem w swoich działaniach. Celem wykonawcy Nowego Bloku jest bowiem odegranie znaczącej roli w rozwoju systemów energetycznych w Polsce, opierając się na licznych referencjach oraz wiedzy zdobytej na przestrzeni 100 lat projektowania, budowy oraz przekazywania bloków energetycznych.

Polimex-Mostostal SA to nowoczesna firma inżynieryjno-budowlana, która koncentruje swoją działalność generalnego wykonawcy w perspektywicznych sektorach, jakimi są: energetyka, chemia, petrochemia oraz przemysł. Jako generalny wykonawca, Polimex-Mostostal od wielu lat z powodzeniem współpracuje ze spółkami własnej Grupy Kapitałowej oraz ze sprawdzonymi w wielu kontraktach podwykonawcami i partnerami technologicznymi. Firma jest także producentem konstrukcji i wyrobów stalowych, w tym krat pomostowych oraz świadczy usługi cynkowania ogniowego. Polimex-Mostostal eksportuje znaczną część swoich produktów i usług. Działalność eksportowa wspierana jest przez międzynarodową sieć sprzedaży – przedstawicielstwa lub lokalnie zarejestrowane oddziały oraz zakłady produkcyjne za granicą. Przeprowadzona w spółce w ostatnim czasie, zakrojona na szeroką skalę restrukturyzacja operacyjna i finansowa, umożliwia firmie skuteczne reagowanie na potrzeby rynku. Polimex-Mostostal SA jest aktywny na rynku od 1945 roku.