Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Enea Animatorem Rynku na TGE

Enea, poprzez swoją spółkę handlu hurtowego, podpisała umowę z Towarową Giełdą Energii na pełnienie funkcji Market Makera w zakresie instrumentów na energię elektryczną. Współpraca rozpoczyna się od dzisiaj. Jej celem jest zwiększenie płynności animowanych instrumentów oraz zintensyfikowanie współpracy pomiędzy TGE i Eneą, jedną z czołowych grup energetycznych w Polsce.

Uzyskanie statusu Animatora Rynku jest zgodnie ze strategią Grupy, która zakłada wchodzenie na nowe rynki. Enea planuje zoptymalizowanie kosztów funkcjonowania na rynku hurtowym oraz zwiększenie aktywności w zakresie działalności proprietary trading. Z punku widzenia przedsiębiorstwa obrotu, jednymi z kluczowych czynników oceny atrakcyjności danego rynku jest płynność, zmienność cen oraz bezpieczeństwo rozliczania zawieranych transakcji. Zapewnia to Towarowa Giełda Energii.

- Taka współpraca z TGE przysporzy korzyści obu stronom. Enea będzie mogła dokonać optymalizacji kosztów zmiennych zawieranych transakcji, natomiast z punktu widzenia rynku oraz giełdy zwiększy się płynność oraz wolumen obrotu. Będzie to miało wpływ na postrzeganie TGE jako jednej z czołowych giełd w Europie Środkowo-Wschodniej - ocenia Grzegorz Kinelski, Wiceprezes Zarządu Enei ds. Handlowych.

- Koncentracja rynku krajowego na jednym płynnym rynku giełdowym niewątpliwie pozytywnie wpłynie na dalszą standaryzację i integrację powstającego wspólnego europejskiego rynku energii. Najważniejszym elementem rozwoju rynku energii i powstania referencyjnej ceny jest zwiększanie płynności i przejrzystości. Obecność Enei Trading jako animatora na pewno się do tego przyczynipowiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu TGE.

W ramach kontynuowania planów rozwojowych Grupy Kapitałowej Enea kolejnym krokiem jest wejście na niemiecki rynek energii elektrycznej i uzyskanie członkostwa w giełdach EEX oraz EPEX Spot. Na początku października spółka Enea Trading została członkiem giełdy InterContinental Exchange.