Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Linia wysokiego napięcia poprawi bezpieczeństwo energetyczne Szczecina

Ruszyła budowa kolejnej linii wysokiego napięcia w województwie zachodniopomorskim Chlebowo – Dolna Odra. Nowa linia w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo energetyczne kilkusettysięcznej aglomeracji szczecińskiej.

Dzięki inwestycji możliwa będzie nowa konfiguracja pracy sieci energetycznej, która w przypadku ewentualnej awarii pozwoli na znaczne ograniczenie liczby mieszkańców pozbawionych dostaw energii elektrycznej. Długość linii wyniesie 17 km, a wartość inwestycji 14 mln zł.

- Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dostaw  energii elektrycznej dla województwa zachodniopomorskiego, w tym w szczególności  istotnie podniesienie  niezawodność zasilania aglomeracji szczecińskiej. Z tego też powodu z zadowoleniem przyjmujemy możliwość rozpoczęcia prac budowlanych, jednej z najistotniejszych inwestycji spółki realizowanych w ostatnim okresie – twierdzi Marek Szymankiewicz, wiceprezes Enei Operator ds. Infrastruktury Sieciowej.

Linia 110kV relacji Chlebowo – Dolna Odra została zaplanowana i zaprojektowana już w roku 2000. Ze względu jednak na skomplikowane uregulowania prawne i toczące się formalności, dopiero po 14tu latach, pod koniec października br. udało się uzyskać pozwolenie na budowę i rozpocząć  prace budowlane.

Niejednokrotnie już branże energetyczna, gazowa czy drogowa zwracały uwagę na konieczność ustawowego uregulowania kwestii budowy i rozbudowy infrastruktury poprzez tzw. ustawę o korytarzach przesyłowych. Dzięki takim regulacjom, które precyzyjnie regulowałyby kwestie przebiegu m.in. linii energetycznych przez grunty należące do innych podmiotów,  znacząco skróciłby się czas załatwiania formalności. W efekcie znacznie szybciej  powstawałyby nowe, niezbędne inwestycje, takie jak sieci energetyczne, rurociągi, gazociągi itp.  

Niestety budowa wspomnianej linii 110kV nie jest przypadkiem odosobnionym.  Na przykład, z podobnych powodów, czyli ciągnących się nadmiernie długo formalności,  5 kilometrowy odcinek linii 110 kV ze Środy Wielkopolskiej do stacji transformatorowej w Kromolicach  był realizowany aż przez 12 lat. Fizyczna budowa linii trwała zaledwie 8 miesięcy, a ponad 11 lat toczyły się sprawy formalno-prawne. Wszystkie tego typu długotrwałe trudności oznaczają, że Klienci muszą znacznie dłużej czekać na unowocześnienie infrastruktury. 

Linia Chlebowo – Dolna Odra, której budowę rozpoczyna Enea Operator, w 2008 roku została wpisana do Raportu Zespołu ds. Zbadania Przyczyn i Skutków Katastrofy Energetycznej  powołanego zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 154/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 roku, co jeszcze bardziej podniosło wagę i rangę tej inwestycji dla bezpieczeństwa energetycznego Szczecina i Pomorza Zachodniego. Zakończenie prac budowlanych i uruchomienie linii planowane jest na czerwiec 2015 roku. Wykonawcą inwestycji w technologii pod klucz jest ELTEL Networks.

W latach 2008 - 2014 Enea Operator zainwestowała w poprawę bezpieczeństwa energetycznego tej części Polski już ponad 900 mln zł. Do 2019 r. planuje zainwestować w swoją sieć w Zachodniopomorskiem 1,2 mld zł.