Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Materiały wideo

Enea - Strategia Rozwoju Grupy Enea do 2030 roku z perspektywą 2035 roku

Enea odpowiada na nowe wyzwania rynkowe, aktualizując Strategię Rozwoju Grupy, która koncentruje się na zrównoważonej transformacji aktywów w kierunku zastosowania odnawialnych i niskoemisyjnych technologii oraz inwestycjach w nowe produkty i usługi, wykorzystujące zaawansowane rozwiązanie informatyczne i cyfrowe.