Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Jakub Kowaleczko

Wiceprezes Zarządu
ds. Handlowych

Jakub Kowaleczko jest absolwent Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz studiów Executive Master of Business Administration. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Fuzje i Przejęcia Przedsiębiorstw (Merger & Acquisition).

Doświadczenie zawodowe zdobył w pracy w administracji rządowej, samorządowej, a także na kierowniczych stanowiskach w największych polskich firmach, także w tych z udziałem Skarbu Państwa oraz notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Posiada szeroką wiedzę w obszarze energetyki, zamówień publicznych, nieruchomości (w tym infrastruktury krytycznej) oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki Industry Development Agency Sp. z o.o.

Zajmował także stanowiska: Dyrektora w Grupie LOTOS S.A., Dyrektora Zarządzającego w Poczcie Polskiej S.A., Dyrektora Wykonawczego w Operator ARP Sp. z o.o., a także Dyrektora Pionu Zarządzania Personelem w PKO BP S.A.

W Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Grupą Kapitałową oraz Dyrektora Departamentu Personalnego. Ostatnio był wiceprezesem zarządu PGNiG Termika S.A.

Posiada doświadczenie zdobyte w organach nadzorczych spółek prawa handlowego. Obecnie zasiada w radach nadzorczych EuRoPol GAZ S.A. oraz LOTOS Kolej Sp. z o.o.

 

Zakres kompetencji: nadzoruje i koordynuje całokształt zagadnień związanych z obrotem energią elektryczną, obsługą klientów w Spółce oraz regulacjami i monitoringiem legislacyjnym dotyczącym branżowych regulacji prawnych, dotyczących Spółki i Grupy Kapitałowej Enea.


Załączniki