Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Rafał Mucha

Wiceprezes Zarządu
ds. Finansowych

Rafał Marek Mucha jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami europejskimi, rachunkowości oraz rynku nieruchomości, kursy i seminaria w zakresie analizy finansowej przedsiębiorstw, ochrony środowiska oraz prawa. Posiada certyfikat księgowy. Ukończył również studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Od 2016 r. do 2020 r. związany był z Grupą Kapitałową PGE. W 2020 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., w latach 2016-2020 był zastępcą dyrektora oddziału i jednocześnie dyrektorem ekonomiczno-finansowym w PGE GiEK S.A. Zespół Elektrowni Dolna Odra.

W latach 2002-2016 zarządzał Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Gryfinie, a od sierpnia do grudnia 2012 r. pełnił obowiązki dyrektora Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w sektorze bankowym, gdzie zajmował się głównie oceną sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw na potrzeby udzielania kredytów, w tym także restrukturyzacją zadłużenia. Prowadził działalność gospodarczą i współpracował zawodowo z kancelarią adwokacką.

W latach 2015-2020 prowadził zajęcia z przedmiotów ekonomicznych w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie, dzieląc się swoim doświadczeniem z przyszłymi pracownikami administracji publicznej. Od czerwca do listopada 2019 r. sprawował funkcję posła na Sejm.


Załączniki