Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Marcin Pawlicki

Wiceprezes Zarządu
ds. Operacyjnych

Marcin Pawlicki posiada wykształcenie bezpośrednio związane z zarządzaniem. Ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie, a także uzyskał tytuł Master of Business Administration Oxford Brookes University. Biegle posługuje się językiem angielskim. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich, w tym w branży energetycznej. W ramach dotychczasowej pracy zawodowej wykonywał wiele czynności związanych z analizą i oceną sprawozdań finansowych oraz innych dokumentów związanych z rachunkowością i sprawozdawczością finansową spółek handlowych.

W swojej karierze zawodowej sprawował m.in. funkcję Zastępcy Prezydenta Szczecina, związaną z pełnieniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami, co przełożyło się na rozwinięcie umiejętności w kierowaniu złożonymi i dużymi zespołami pracowników. Nadzór ten obejmował w szczególności zagadnienia racjonalnego wykorzystywania zasobów majątkowych dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, w tym wynikających z realizacji zadań własnych gminy oraz skuteczne wykonywanie praw właścicielskich do realizacji zadań i celów, dla których zostały powołane ww. spółki.

Ponadto pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. (od marca 2019 r.) i Komitetu Audytu w tej radzie. Nadzorował procesy w sprawie kluczowych inwestycji branży chemicznej. Prace te realizowane były w głównej mierze poprzez analizę sprawozdawczości finansowej i zarządczej nadzorowanych podmiotów. Od 2017 do 2019 r. był również członkiem Rady Nadzorczej spółki Inwestycje Miejskie Stadion. Od stycznia 2019 r. do października 2020 r. pracował jako doradca zarządu w Enei Operator, dzięki czemu pozyskał szeroką wiedzę o branży energetycznej.

Od 2021 r. w Grupie Enea jest odpowiedzialny za zarządzanie kwestiami związanymi z wpływem na klimat.

 

Zakres kompetencji: Nadzór i koordynacja całokształtu zagadnień związanych z nadzorem administracyjnym, usługami i zakupami w spółce Enea S.A. i Grupie Enea, z organizacją pracy Doradców Zarządu, BHP, a także związanych z ochroną danych osobowych (IOD) w spółce Enea S.A.


Załączniki