Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Paweł Szczeszek

Prezes Zarządu

Paweł Szczeszek jest absolwentem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie dyplomacji. Od grudnia 2018 r. do 26 maja 2020 r. był prezesem zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja.

W latach 2017-2018 zastępca prezesa zarządu PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. Od 2016 r. do sierpnia 2017 r. prezes zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, wcześniej wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie, gdzie realizował kilkanaście projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał także w administracji publicznej oraz Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze”, gdzie był odpowiedzialny za kontrolę majątku portu lotniczego Warszawa Okęcie. Uczestniczył w licznych konferencjach o tematyce energetycznej i środowiskowej, m.in. w 55. sesji plenarnej ONZ dotyczącej zmiany klimatu.

Uzyskał dyplom Ministra Skarbu Państwa potwierdzający zaliczenie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Zasiadał w radach nadzorczych następujących spółek: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., SEJ-Serwis, Jelcz oraz Geotermia Podhalańska S.A.

Paweł Szczeszek w skład Rady Nadzorczej Enei S.A. został powołany 27 maja 2020 r. i zasiadał w niej do wygaśnięcia jego mandatu z chwilą powołania na stanowisko prezesa Enei. Od 6 do 30 czerwca 2020 r. był delegowany do czasowego wykonywania czynności prezesa Enei.

Zakres kompetencji: Koordynacja zagadnień związanych z całokształtem działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Enea.

 

 

 

 


Załączniki