Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Tomasz Szczegielniak

Wiceprezes Zarządu
ds. Korporacyjnych

Tomasz Szczegielniak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu prawa finansowego i gospodarczego na tym uniwersytecie oraz studia Executive Master of Business Administration (MBA), organizowane przez Fachhochschule Des Mittelstands (FHM) / Wyższą Szkołę Menadżerską w Warszawie.

Od lipca 2019 r. do czerwca 2020 r. pełnił funkcję wiceministra, najpierw jako podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, będąc jednocześnie sekretarzem Rady Ministrów oraz zastępcą przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów, a następnie jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Pracował w Kancelarii Prezydenta RP oraz na stanowiskach kierowniczych w administracji samorządowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Polskiej Izbie Paliw Płynnych, Kancelarii Sejmu RP oraz w Urzędzie Patentowym RP.

 

Zakres kompetencji: nadzór i koordynacja nad wszystkimi zagadnieniami związanymi z Ładem Korporacyjnym, nadzorem właścicielskim oraz usługami w Grupie Kapitałowej Enea.

 

 

 

 


Załączniki