Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Dariusz Szymczak

Wiceprezes Zarządu
ds. Korporacyjnych

Dariusz Szymczak jest absolwentem Wydziału Prawa UAM, Podyplomowego Studium Bankowości Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu oraz Institut für Mittelstandsforschung der Universität Mannheim. Posiada bogate doświadczenie w obszarze branży energetycznej, w tym funkcjonowania regulowanego rynku energii elektrycznej i związanych z tym trendów rynkowych. W latach 2018-2022 był członkiem zarządu Enei Centrum, od stycznia 2020 r. do czerwca 2022 r. - jako prezes spółki.

Jest specjalistą z zakresu zarządzania, o bogatym dorobku w zakresie przeprowadzania procesów restrukturyzacyjnych jak i rozwojowych. Posiada też wieloletnie doświadczenie związane z wykonywaniem obowiązków nadzorczych; członek wielu rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa i samorządowych. Jako radca prawny prowadził też liczne postępowania przed organami regulacyjnymi (URE, UOKiK), a także przed Sądem Arbitrażowym International Court of Arbitration w Paryżu.

Jako poznaniak zawsze dostrzegał i starał się podnosić walor społecznej odpowiedzialności biznesu nakierowanej na rozwój regionalnych potrzeb i inwestycji.

 

Zakres kompetencji: nadzór i koordynacja całokształtu zagadnień związanych z nadzorem właścicielskim w Grupie Kapitałowej Enea oraz związanych z zasobami ludzkimi i komunikacją ze związkami zawodowymi w spółce Enea S.A. i Grupie Enea.


Załączniki