Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Jarosław Ołowski

Wiceprezes Zarządu
ds. Finansowych

Jarosław Ołowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Polityka Gospodarcza i Finanse. Ukończył studia podyplomowe na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie w zakresie Prawo podatkowe, Finanse,  Prawo gospodarcze, MSSF. Posiada tytuł Master of Business Administration.

Ma ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu, w tym w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym, zarządzaniu finansami w środowisku międzynarodowym. Jest certyfikowanym księgowym, ekspertem z dziedzin: rachunkowości zarządczej i kontrolingu, międzynarodowych standardów rachunkowości, prawa podatkowego, zarządzania strategicznego oraz handlu międzynarodowego.

W trakcie kariery zawodowej był między innymi: wiceprezesem Enei Wytwarzanie ds. Ekonomiczno-Finansowych, prezesem Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., prezesem Optimus S.A., członkiem zarządu PKS Polonus w Warszawie S.A., zastępcą prezesa Agencji Rynku Rolnego, dyrektorem finansowym Grupy (CFO) Courtaulds-Packaging Division/ Betts Poland.

 

Zakres kompetencji: Nadzór i koordynacja nad całością zagadnień ekonomiczno-finansowych i księgowych związanych z zarządzaniem ryzykiem w Spółce i Grupie Kapitałowej Enea oraz teleinformatyką i controllingiem.

 

 

 

 


Załączniki