Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Jarosław Ołowski

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Jarosław Ołowski posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu. Jest certyfikowanym księgowym oraz ekspertem rachunkowości zarządczej, kontrolingu i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i studiów podyplomowych na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie.

Zakres kompetencji: Nadzór i koordynacja nad całością zagadnień ekonomiczno-finansowych i księgowych związanych z zarządzaniem ryzykiem w Spółce i Grupie Kapitałowej Enea oraz teleinformatyką i controllingiem.

 

 

 

 


Załączniki