Szukaj

Grupa Enea

Grupa Enea ma nową strategię korporacyjną na lata 2014-2020

18.10.2013

ENEA stanie się w pełni zintegrowaną grupą energetyczną. Będzie elastycznie reagować na potrzeby rynku i efektywnie zarządzać zasobami. Jej nową misją jest wzrost wartości Grupy poprzez budowanie zaufania klientów. ...Czytaj więcej

Enea ma koncesję na sprzedaż gazu

26.09.2013

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ENEA S.A. otrzymała koncesję na obrót paliwami gazowymi. Firma planuje rozpoczęcie sprzedaży detalicznej gazu ziemnego w 2014 roku. Będzie się to odbywać w formule „dual fuel” – czyli połączonej sprzedaży energii elektryczneji błękitnego paliwa. ...Czytaj więcej

Warunki współpracy ustalone

23.09.2013

PGE Polska Grupa Energetyczna, KGHM Polska Miedź, TAURON Polska Energia oraz ENEA ustaliły 23 września przyszłą strukturę własnościową i zasady funkcjonowania spółki celowej PGE EJ1, powołanej do budowy i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. ...Czytaj więcej

Enea kończy współpracę z Infovide-Matrix S.A.

23.09.2013

ENEA S.A. odstąpiła od umowy z Infovide-Matrix S.A. Spółka miała zbudować i wdrożyć nowoczesny Informatyczny System Obsługi Klientów. Powodem rozwiązania umowy jest niedotrzymanie warunków kontraktu. W ocenie ENEA S.A. wykonawca nie realizował projektu zgodnie z założeniami. ...Czytaj więcej

Enea S.A. w grupie 30 największych spółek na GPW

23.09.2013

Dziś Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła publikację indeksu WIG30, skupiającego największe i najbardziej płynne spółki z GPW. Nowy indeks lepiej odzwierciedla wielkość i zróżnicowanie sektorowe spółek notowanych na warszawskim parkiecie. ...Czytaj więcej

Enea SA będzie rozliczać podatki wspólnie ze spółkami - córkami

20.09.2013

ENEA SA i jej dziewięć spółek zależnych, podpisały umowę o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej. Celem jest m.in. usprawnienie zarządzania rozliczeniami podatku CIT oraz zmniejszenie kosztów administracyjnych. ...Czytaj więcej

Największa polska elektrownia, opalana węglem kamiennym, ma 45 lat

9.09.2013,

ENEA Wytwarzanie S.A. w Świerżach Górnych koło Kozienic to największy krajowy wytwórca energii elektrycznej wykorzystujący do jej produkcji węgiel kamienny. To także miejsce najważniejszej w tej chwili inwestycji energetycznej, budowy supernowoczesnego bloku numer 11. ...Czytaj więcej