Szukaj

Aktualności

Liczba komunikatów pasujcych do frazy "2019": 588

Wyniki finansowe GK Enea w III kwartale lepsze od oczekiwań rynku

13.11.2013

Grupa Kapitałowa ENEA poprawiła efektywność, dzięki czemu osiągnęła wzrost wyników na kluczowych poziomach: EBITDA oraz zysk netto. Kondycja finansowa potwierdza dobrą pozycję Grupy na rynku energii elektrycznej w Polsce. ...Czytaj więcej

Enea Trading uzyskała bezpośredni dostęp do rynku gazu na Towarowej Giełdzie Energii

12.11.2013

Spółka jest jednym z pierwszych podmiotów, które uzyskały status członka Towarowej Giełdy Energii S.A. na rynku gazu. Została dopuszczona do działania od dnia 13 listopada br. Ze względu na bezpieczeństwo dostaw i gwarancje rozliczeń, TGE będzie strategicznym miejscem pozyskania paliwa gazowego dla Klientów detalicznych. ...Czytaj więcej

Enea S.A. wyróżniona za raportowanie pozafinansowe

4.11.2013,

ENEA S.A. po raz kolejny znalazła się w gronie najlepszych w swojej branży, zdefiniowanej w badaniu jako spółki z sektora użyteczności publicznej. Tak wysoka ocena związana jest z realizacją działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. ...Czytaj więcej

Grupa Enea ma nową strategię korporacyjną na lata 2014-2020

18.10.2013

ENEA stanie się w pełni zintegrowaną grupą energetyczną. Będzie elastycznie reagować na potrzeby rynku i efektywnie zarządzać zasobami. Jej nową misją jest wzrost wartości Grupy poprzez budowanie zaufania klientów. ...Czytaj więcej

Enea ma koncesję na sprzedaż gazu

26.09.2013

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ENEA S.A. otrzymała koncesję na obrót paliwami gazowymi. Firma planuje rozpoczęcie sprzedaży detalicznej gazu ziemnego w 2014 roku. Będzie się to odbywać w formule „dual fuel” – czyli połączonej sprzedaży energii elektryczneji błękitnego paliwa. ...Czytaj więcej

Warunki współpracy ustalone

23.09.2013

PGE Polska Grupa Energetyczna, KGHM Polska Miedź, TAURON Polska Energia oraz ENEA ustaliły 23 września przyszłą strukturę własnościową i zasady funkcjonowania spółki celowej PGE EJ1, powołanej do budowy i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. ...Czytaj więcej

Enea kończy współpracę z Infovide-Matrix S.A.

23.09.2013

ENEA S.A. odstąpiła od umowy z Infovide-Matrix S.A. Spółka miała zbudować i wdrożyć nowoczesny Informatyczny System Obsługi Klientów. Powodem rozwiązania umowy jest niedotrzymanie warunków kontraktu. W ocenie ENEA S.A. wykonawca nie realizował projektu zgodnie z założeniami. ...Czytaj więcej