Szukaj

Aktualności

Grupa Enea wchodzi na giełdę ICE Futures Europe

15.10.2014

Członkostwo w międzynarodowej giełdzie towarowej ICE Futures Europe uzyskała właśnie odpowiedzialna za handel hurtowy w Grupie spółka ENEA Trading. ICE Futures Europe jest jedną z największych giełd energetycznych w Europie. ...Czytaj więcej

Infovide-Matrix i Enea zawarły ugodę

8.10.2014

Obie spółki porozumiały się w sprawie rozwiązania kontraktu na realizację systemu ISOK. Podpisana dzisiaj ugoda zakłada m.in. zrzeczenie się roszczeń dotyczących kosztów poniesionych przez każdą ze stron na realizację inwestycji oraz wyczerpuje wszelkie inne roszczenia stron związane z tym kontraktem. ...Czytaj więcej

Nowa Rada Nadzorcza MPEC Białystok

7.10.2014, ,

Zgromadzenie Wspólników MPEC Białystok powołało nową Radę Nadzorczą spółki. To skutek objęcia 85 proc. udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej przez ENEA Wytwarzanie. Zgromadzenie dokonało również niezbędnych zmian w statucie spółki. ...Czytaj więcej

Nowe DNA Grupy Enea

1.10.2014

Grupa ENEA zakończyła przebudowę swojego ładu korporacyjnego. Trwający ponad rok proces zakończyło dzisiejsze uzupełnienie powstałej już wcześniej struktury o nowe Komitety i Piony Zarządcze. Oznacza to, że w pełni działa efektywny, nowoczesny i skuteczny model zarządzania Grupą. ...Czytaj więcej

Połączenie Elektrociepłowni Białystok z MPEC Białystok

19.09.2014, ,

ENEA Wytwarzanie objęła 85 proc. udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Białymstoku. Transakcja pomiędzy ENEA Wytwarzanie a Miastem Białystok została sfinalizowana. Umowa została podpisana jeszcze w maju br., na początku września na transakcję zgodził się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. ...Czytaj więcej

Marszałek Sejmu i Minister Skarbu odwiedzili Enea Wytwarzanie

10.09.2014,

- Wszystko idzie zgodnie z planem. Patrząc na naszą pracę, można regulować zegarki – zapewniają ekipy pracujące przy budowie nowego bloku energetycznego 1075 MW Grupy ENEA. To jedna z największych inwestycji w Polsce. ...Czytaj więcej

UOKiK zgodził się na połączenie Elektrociepłowni Białystok z MPEC Białystok

8.09.2014, ,

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę się na objęcie 85 proc. udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Białymstoku przez ENEA Wytwarzanie. Decyzja oznacza, że zawarta 26 maja br. umowa z Miastem Białystok zostanie sfinalizowana w połowie września. ...Czytaj więcej