Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Enea Operator rozpoczęła współpracę z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie

Enea Operator zawarła pierwszą umowę ramową z instytucją naukowo-badawczą z Pomorza Zachodniego na realizację prac analityczno-koncepcyjnych i usług doradczych. Dzięki niej Enea Operator współpracować będzie z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym (ZUT) w Szczecinie m.in. przy rozwoju sieci elektroenergetycznych, jej eksploatacji i doborze rozwiązań technicznych oraz przyłączania OZE i elektromobilności. Umowa umożliwi realizację założeń modelu tzw. otwartych innowacji.

Umowa została podpisana przez dra hab., prof. US Wojciecha Drożdża, wiceprezesa ds. innowacji i logistyki Enei Operator i dra hab. inż., prof. ZUT Jacka Wróbla, rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Za jej realizację ze strony uczelni odpowiada Wydział Elektryczny.

– Dzięki umowie możliwa będzie realizacja założeń modelu tzw. otwartych innowacji (ang. open innovation). Przedsiębiorstwa, poza wynikami własnych prac badawczo-rozwojowych, powinny korzystać z doświadczeń partnerów zewnętrznych. Założeniem nowoczesnego operatora sieci dystrybucyjnej powinna być więc współpraca z jednostkami naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu, z innymi przedsiębiorstwami oraz wykwalifikowanymi osobami prywatnymi – powiedział dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US, wiceprezes ds. innowacji i logistyki Enei Operator.

Dla naszej uczelni jest to kolejny, bardzo ważny krok w kierunku ścisłej współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym. Tacy partnerzy jak Enea Operator umożliwiają bardziej dynamiczny rozwój badań w obszarach kluczowych dla rozwoju państwa. Cieszy nas fakt, że operator systemu elektroenergetycznego w województwie zachodniopomorskim zidentyfikował i docenił potencjał Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie. Liczymy na to, że uporządkowana umową, forma współpracy rozszerzy obszary przenikania innowacji z sektora badań naukowych do gospodarki opartej na wiedzy – powiedział dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT,  rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Podpisana umowa umożliwia realizację prac analityczno-koncepcyjnych i usług doradczych w zakresie m.in. rozwoju sieci elektroenergetycznych, niezawodności systemu i jakości energii elektrycznej, przyłączania nowych źródeł energii, w szczególności źródeł odnawialnych, doboru oraz weryfikacji rozwiązań technicznych, systemów informatycznych i teleinformatycznych, a także elektromobilności.

Bardzo się cieszę, że szczeciński ZUT dołączył do grona uczelni, z którymi ściśle współpracujemy. Kładziemy duży nacisk na współpracę z instytucjami naukowo-badawczymi. Podobne umowy zawarliśmy m.in.  z Uniwersytetem Zielonogórskim, Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, Politechniką Poznańską czy Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy – powiedział Przemysław Starzyński, kierownik Biura Inicjatyw Innowacyjnych Enei Operator.

Wydział Elektryczny ZUT jest nowoczesną jednostką naukowo-dydaktyczną z ponad 70-letnim doświadczeniem w kształceniu studentów oraz prowadzeniu badań naukowych. Jednostka kształci wysoko wykwalifikowane kadry dla gospodarki Polski i Unii Europejskiej w ścisłym powiązaniu z badaniami naukowymi i rozwojem innowacyjnych technologii, we współpracy z gospodarką i społeczeństwem.

Enea Operator to jeden z czterech największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Firma jest częścią Grupy Enea i dostarcza energię elektryczną do 2,6 mln klientów w północno-zachodniej części kraju. W ubiegłym, rekordowym roku spółka dostarczyła ponad 19,9 TWh energii elektrycznej przy rekordowo niskim wskaźniku przerw wynoszącym 152 minuty. Inwestycje Enei Operator w bezpieczeństwo energetyczne i rozwój gospodarczy obsługiwanego regionu w ciągu ostatnich 5 lat sięgają łącznie kwoty 4,7 mld zł.